Juridisch advies werkgever

Als werkgever wilt u alles goed geregeld hebben en heeft u dagelijks met arbeidsrechtelijke kwesties te maken.

U moet arbeidsovereenkomsten opstellen of aanpassen aan nieuwe regelgeving, u wordt geconfronteerd met zieke of disfunctionerende werknemers, u krijgt te maken met arbeidsconflicten of uw bedrijf moet wellicht reorganiseren. Sommige van deze kwesties zijn eenvoudig op te lossen, andere zijn complexer van aard.

BMO helpt werkgevers onder andere bij:

 • vaststellingsovereenkomsten van (zieke) werknemers
 • ontslagvergoedingen en ontslagprocedures
 • reorganisaties
 • personele gevolgen van bedrijfsovernames
 • verplichte deelname in een pensioenfonds

Wij kunnen u op praktische wijze adviseren en indien nodig voor u procederen.
Zo nemen we u veel zorg uit handen!

Als werkgever kunt u verschillende redenen hebben om een werknemer te ontslaan. Uw bedrijf gaat reorganiseren of uw werknemer functioneert niet goed of houdt zich niet aan het bedrijfsreglement.

Een ontslag kan gerechtelijk moeilijk in elkaar zitten en vereist een goede voorbereiding. U kunt een werknemer niet zomaar ontslaan.

– Wat moet u doen als u een werknemer wil ontslaan?
– Hoe werkt een ontslagprocedure en welke ontslagmogelijkheden zijn er?

Do’s:

 • Win advies in voordat u een werknemer ontslaat

Don’ts:

 • Een werknemer adhoc naar huis sturen

In de praktijk wordt ontslag vaak geregeld via een vaststellingsovereenkomst, hierin worden alle afspraken rondom beëindiging van het dienstverband beschreven.

Ontslag is nooit leuk, maar door het goed te regelen kunnen problemen in de toekomst voorkomen worden. BMO advies kan u helpen met het opzetten van een ontslagprocedure en bijstaan in de onderhandeling met uw werknemer. Op deze manier weet u zeker dat het traject zorgvuldig verloopt en dat het ontslag rechtsgeldig is.

Heeft u hulp nodig, neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer lezen over ontslag, klik dan hier.

Nuttige links:
https://www.justitia.nl/arbeidsrecht/ontslag
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag

 

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden eindigt de arbeidsovereenkomst omdat zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen.

In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst worden alle afspraken vastgelegd rondom de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt een procedure bij UWV Werkbedrijf of kantonrechter voorkomen. Dat scheelt tijd en kosten.

Een vaststellingsovereenkomst geeft zekerheid. Na de bedenktermijn van twee weken zijn beide partijen definitief gebonden aan de overeenkomst.

Normaliter worden in ieder geval de volgende zaken in een vaststellingsovereenkomst opgenomen:

 • de ontslagdatum,
 • de eventuele ontslagvergoeding,
 • of de opzegtermijn in acht wordt genomen,
 • of de medewerker vrijgesteld is van werk of deze tot het einde van het dienstverband moet doorwerken,
 • teruggave van eigendommen van de werkgever zoals onder andere een eventuele leaseauto,
 • het concurrentie- en/of relatiebeding,
 • een finale kwijting, zodat er geen open eindjes zijn.

Natuurlijk is het zaak dat deze punten goed worden verwoord in de overeenkomst. Laat een vaststellingsovereenkomst daarom door ons opstellen of controleren.

Wilt u een vaststellingsovereenkomst laten maken of heeft u advies nodig, neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Als werkgever kunt u verschillende redenen hebben om een werknemer te ontslaan. Uw bedrijf gaat reorganiseren of uw werknemer functioneert niet goed of houdt zich niet aan het bedrijfsreglement.

Een ontslag kan gerechtelijk moeilijk in elkaar zitten en vereist een goede voorbereiding. U kunt een werknemer niet zomaar ontslaan.

– Wat moet u doen als u een werknemer wil ontslaan?
– Hoe werkt een ontslagprocedure en welke ontslagmogelijkheden zijn er?

Do’s:

 • Win advies in voordat u een werknemer ontslaat

Don’ts:

 • Een werknemer adhoc naar huis sturen

In de praktijk wordt ontslag vaak geregeld via een vaststellingsovereenkomst, hierin worden alle afspraken rondom beëindiging van het dienstverband beschreven.

Ontslag is nooit leuk, maar door het goed te regelen kunnen problemen in de toekomst voorkomen worden. BMO advies kan u helpen met het opzetten van een ontslagprocedure en bijstaan in de onderhandeling met uw werknemer. Op deze manier weet u zeker dat het traject zorgvuldig verloopt en dat het ontslag rechtsgeldig is.

Heeft u hulp nodig, neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer lezen over ontslag, klik dan hier.

Nuttige links:
https://www.justitia.nl/arbeidsrecht/ontslag
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag

 

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden eindigt de arbeidsovereenkomst omdat zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen.

In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst worden alle afspraken vastgelegd rondom de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt een procedure bij UWV Werkbedrijf of kantonrechter voorkomen. Dat scheelt tijd en kosten.

Een vaststellingsovereenkomst geeft zekerheid. Na de bedenktermijn van twee weken zijn beide partijen definitief gebonden aan de overeenkomst.

Normaliter worden in ieder geval de volgende zaken in een vaststellingsovereenkomst opgenomen:

 • de ontslagdatum,
 • de eventuele ontslagvergoeding,
 • of de opzegtermijn in acht wordt genomen,
 • of de medewerker vrijgesteld is van werk of deze tot het einde van het dienstverband moet doorwerken,
 • teruggave van eigendommen van de werkgever zoals onder andere een eventuele leaseauto,
 • het concurrentie- en/of relatiebeding,
 • een finale kwijting, zodat er geen open eindjes zijn.

Natuurlijk is het zaak dat deze punten goed worden verwoord in de overeenkomst. Laat een vaststellingsovereenkomst daarom door ons opstellen of controleren.

Wilt u een vaststellingsovereenkomst laten maken of heeft u advies nodig, neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Wilt u professioneel advies of meer informatie over onze diensten?